Haksız Rekabet Kurulu

Ad Soyad Görev
Mustafa GÜMÜŞBOĞA Başkan
Mahmut ÖZBAYSAR Sekreter
Hasan ÖZDOĞAN Üye
Mürüvet ÖZ Üye
Erkan AYDIN
Üye