2015 Mali Takvim

Beyan Veya Ödemelerde Son Günü Tatile Rastlayan Günler İçin Son Gün, İlk Çalışma Gününe Göre Düzenlenmiştir.
01.01.2015 - 12.01.2015
• 16-31 Aralık 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.01.2015 - 15.01.2015
• Aralık / 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.01.2015 - 15.01.2015
• Aralık / 2014 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
01.01.2015 - 15.01.2015
• Aralık / 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.01.2015 - 15.01.2015
• Aralık / 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.01.2015 - 15.01.2015
• Aralık / 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi (Tescile Tabi Olmayanlar)
01.01.2015 - 20.01.2015
• Aralık / 2014 Dönemine Ait şans oyunları Vergisi beyan ve ödemesi & Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili V.İntikal Ver. Beyanı ve Ödemesi
01.01.2015 - 23.01.2015
• Aralık/ 2014 Dönemine Ait Aylık ve 3 Aylık (Ekim-Kasım-Aralık /2014) Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.01.2015 - 23.01.2015
• Aralık/2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01.01.2015 - 23.01.2015
• Aralık/2014 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
01.01.2015 - 26.01.2015
• Aralık/2014 Dönemine Ait KDV Beyanı
01.01.2015 - 30.01.2015
• 2014 Yılı Defterlerini Kullanımını Devam Ettirenler için Defterlerin Ara Tasdiki (VUK’a göre)
01.01.2015 - 30.01.2015
• 2014 Yılına Ait A.Ş Yönetim Kurulu KARAR Defterinin Kapanış Tasdiki (TTK’a göre)
01.01.2015 - 02.02.2015
• İlan ve Reklam (Tabela) Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.01.2015 - 02.02.2015
• Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01.01.2015 - 02.02.2015
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Aralık/2014), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Aralık/2014) Primlerinin Ödenmesi
01.01.2015 - 02.02.2015
• Aralık/2014 Dönemi  Ba, Bs Formlarının Verilmesi
01.01.2015 - 02.02.2015
• İSMMMO 2015 YILI MAKTU AİDAT ÖDEMESİ