SMMM ASGARİ ÜCRET TARİFEMİZ

2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Resmî Gazete’de Yayımlandı.

31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı 4 üncü mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi ile; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 02/01/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca; 2020 yılında SM, SMMM ve YMM'lerce  uygulanacak olan asgari ücret belirlenmiştir.

 

2020 ASGARİ ÜCRET TARİFEMİZ

2020 ASGARİ ÜCRET TARİFEMİZ BİLGİ NOTU