ÜCRET TARİFEMİZ

2021 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ RESMİ GAZETE DE YAYIMLANDI.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         31 Aralık 2020 PERŞEMBE
Resmî Gazete 

Sayı : 31351 (5. Mükerrer) 

TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 2021 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
Konu :
MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2021 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.
Yürürlük :
MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

2021 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİMALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKASGARİ ÜCRET TARİFESİ