Etik Kurulu

Bahattin ÜLGER       Başkan

Erkan ÖNEL               Üye 

Mustafa KARAMAN   Üye 

3w İnternet Teknolojileri