Haksız Rekabet Kurulu

      Ergün TUNCA            (SMMM)  Başkan

      Mahmut ÖZBAYSAR (SMMM) Sekreter

      Yılmaz ZEYVELİ        (SMMM) Üye

      Sevinç KELEŞ            (SMMM) Üye

      Hasan ÖZDOĞAN     (SMMM) Üye

 

3w İnternet Teknolojileri