GÜNCEL HABERLER / TÜRMOB Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Eğitimine başvuru şartları ve başvuru formuna ulaşmak için tıklayını

TÜRMOB Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Eğitimi başvuru şartları

Başvuru Formu

Merkezimiz tarafından, Ankara Üniversitesi ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği arasında imzalanan Protokol çerçevesinde muhasebe meslek mensuplarına ve aday muhasebe meslek mensuplarına yönelik “Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacı Eğitimi” düzenlenecektir.

EĞİTİMİN AMACI

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde alternatif uyuşmazlık çözümü, iletişim ve müzakere becerileri ile yöntemlerini geliştirmeyi; mağdur, suçtan zarar gören, şüpheli ya da sanık ile birlikte çalışmanın özel koşulları ve ceza adaleti sistemi hakkında bilgi sahibi olma hususlarında eğitim vermeyi amaçlar.

İÇERİĞİ VE SÜRESİ                                                 

• Uzlaştırma (20 saat)
• Müzakere Teknikleri (8 saat)
• İletişim (8 saat)
• Uygulama(12 saat)                                                          

36 saat teorik + 12 saat uygulama olmak üzere toplam 48 saat.

MESLEK ODALARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Başvuru Öncesi ve Sırasında

1-      Muhasebe meslek mensuplarına ve aday muhasebe meslek mensuplarına Eğitim hakkında bilgi verilmesi

2-      Taleplerin toplanması

3-      Her 35 talep için ödeme yaptırılması

4-      Belgelerin alınması

·      Katılımcıların bu Bilgi Notu’nda yer alan katılım şartlarını taşıdıklarından emin olunması

·      Ön başvuru formunun eksiksiz olarak doldurularak, çıktısının imzalanması

·      Nüfus Cüzdanı fotokopisi

·      Ücretin aşağıda yer alan hesaba yatırıldığına dair bankadekontu

T.C. Ziraat Bankası

2533 Ankara Kamu Şubesi

7064112 – 5014 Nolu Hesap

IBAN No : TR02 0001 0025 3307 0641 1250 14(972tl)

·      Diploma Fotokopisi

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendine göre;

Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış olmak

Uzlaştırmacı eğitimine hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden hukuk fakültesi mezunlarının yanı sıra üniversitelerin; Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme Fakülteleri mezunlarından, müfredatında aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini görmüş olanlar başvurabilecektir:

-

Anayasa Hukuku

-

Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

-

Ceza Hukuku (Özel Hükümler)

-

Ceza Muhakemesi Hukuku

-

Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk

-

Ticaret Hukuku

-

İş Hukuku/İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

-

Borçlar Hukuku

·      Transkript(Söz konusu eğitime katılmak için diploma ve imzalı/onaylı 

transkriptinizin olması  gerekmektedir.)

Yukarıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisi yer alacaktır.

5-      Katılımcıların ön başvuru formunda yer alan bilgilerinin, Oda yetkilisi tarafından ekli şablona uygun olarak elektronik ortama aktarılması ve ankusem@ankara.edu.tr ile tesmer@tesmer.org.tr adresine gönderilmesi

EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE

Eğitim sonunda eğitimi tamamlayan katılımcılara “Ceza Mahkemesinde Uzlaştırmacı Eğitimi”ni tamamladıklarına dair katılım belgesi verilecektir. Ceza Mahkemesinde Uzlaştırmacı Yönetmeliği'nin 50. maddesi gereği derslerin 1/12'sine (4 ders saati ve üzeri) devam etmeyenlerin eğitimle ilişiği kesilir. İlişiği kesilen katılımcılara ücret iadesi yapılmayacak ve katılım belgesi verilemeyecektir.(Yalnızca 3 ders saati devamsızlık hakkı bulunmaktadır.)

 

3w İnternet Teknolojileri