GÜNCEL HABERLER /
T.C.
 
MALİYE BAKANLIĞI
 
Gelir İdaresi Başkanlığı
 
  
 
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/96
 
 
 
Konusu: 24 Kasım 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması
 
Tarihi: 24/11/2017
 
Sayısı: VUK-96 / 2017-9
 
 
 
1. Giriş:
 
Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 24 Kasım 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2. Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:
 
24 Kasım 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 27 Kasım 2017 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
 
Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (27 Kasım 2017, Pazartesi) ödeyecekleri tabiidir.
 
Duyurulur.
3w İnternet Teknolojileri