Mevzuat Duyuruları

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 468)Ayrıntılar
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (6637 SAYILI KANUN)Ayrıntılar
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 421)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 448)Ayrıntılar
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 397)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 447)Ayrıntılar
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 415)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 446) Ayrıntılar
UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Ayrıntılar
Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge (Seri No:2015/1)Ayrıntılar

ETKİNLİKLER FOTOĞRAFLAR